Достъп до информация за Вашите сметки

За да може да използвате информация и да работите с вашите сметки през външен Доставчик на платежни услуги е необходимо да потвърдите съгласието си. Бихте могли да го направите веднага през един от двата канала по-долу.

Достъп през Булбанк Мобайл

Влезте в мобилното си банкиране и потвърдете Вашето съгласие Булбанк Мобайл

Достъп през Булбанк Онлайн

Влезте в онлайн банкирането си и потвърдете Вашето съгласие